"The Raven" by Edgar Allan Poe


Christopher Walken reading "The Raven" by Edgar Allan Poe.


"The Raven" by Edgar Allan Poe, read by Christopher Lee.

"The Raven" by Edgar Allen Poe read by Vincent Price


ESL Video Quiz: THE SIMPSONS - "The Raven" (Treehouse of Horror I)


"The Raven" by Edgar Allan Poe (pdf)

Halloween Special: 'The Raven' Reading Comprehension

A Modern Translation of "The Raven"

Edgar Allan Poe - Voice of America (Reading Comprehension)

"El Cuervo" de Edgar Allan Poe

"El Corb" de Edgar Allan Poe

Summer Work

SUMMER HOMEWORK DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES 2014

Els alumnes suspesos d’anglès o alemany han de lliurar el llibre d’exercicis de deures d’estiu amb tots els exercicis complets i corregits amb un color diferent. Aquests requeriments són imprescindibles per tal de presentar-se a la prova de recuperació de setembre.

Els alumnes de l’ESO i Batxillerat que tenen un llibre de lectura suspès han de lliurar en una llibreta una traducció a mà del llibre de  lectura que us citem aquí juntament amb tots el exercicis del llibre (aquests no s’han de traduir). La traducció no es pot fer mitjançant els traductors d’Internet, a causa de  la seva incorrecció. No han de fer cap prova del llibre suspès.

Els alumnes de Batxillerat que tinguin 2 o 3 llibres suspesos hauran de traduir i lliurar els exercicis dels 2 llibres d’aquest llistat.

1st ESO
SUMMER FUN 1R ESO
Ed. Burlington Books
Reading book:
AGATHON: A GREEK SLAVE IN POMPEII (activity reader)
Ed. Burlington Books

2nd ESO
SUMMER FUN 2n ESO
Ed. Burlington Books
Reading book:
TUTANKHAMUN (activity reader)
Ed. Burlington Books

3rd ESO
SUMMER FUN 3r ESO
Ed. Burlington Books
Reading book:
THREE CHILD RULERS (activity reader)
Ed Burlington Books

4th ESO
SUMMER FUN 4T ESO
Ed Burlington Books
Reading book:
GANDHI (activity reader)
Ed Burlington Books

1ST BATXILLERAT
SUMMER REVIEW FOR BACHILLERATO 1
Ed. Burlington Books
Reading book:
MOONFLEET  (activity reader)
Ed Burlington Books
A FOREIGNER IN BRITAIN
(activity reader)
Ed Burlington Books

ALEMANY 3R ESO  I  4T ESO
FERIENHEFTE  GENI@L  A1
Ed. Langenscheidt

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...