ESO4

Competències Bàsiques ESO4

Competències bàsiques de l'àmbit lingüistic:
http://agora.xtec.cat/iesmaragall/moodle/pluginfile.php/50109/mod_resource/content/2/eso-linguistic-estrangeres.pdf

Quaderns de proves de les competències bàsiques:
- Prova del dies 16 i 17 de febrer de 2016 (i proves corregides):
http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/avaluacions-consell/avaluacio-quart-eso/2016/quaderns-de-proves/
- Proves de competències bàsiques 2013-14:
http://angles.insaiguaviva.org/2015/01/proves-de-competencies-basiques-4t-eso/

Comments